วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

สมุนไพรไทย กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด คำฝอยกลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด

คำฝอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carthamus tinctorius L.
ชื่อสามัญ : Safflower, False Saffron, Saffron Thistle
วงศ์ : Compositae
ชื่ออื่น : คำ คำฝอย ดอกคำ (เหนือ) คำยอง (ลำปาง)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูง 40-130 ซม. ลำต้นเป็นสัน แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1-5 ซม. ยาว 3-12 ซม. ขอบใบหยักฟันเลื่อย ปลายเป็นหนามแหลม ดกช่อ ออกที่ปลายยอด มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อบานใหม่ๆ กลีบดอกสีเหลืองแล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีแดง ใบประดับแข็งเป็นหนามรองรับช่อดอก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก เมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยม สีขาว ขนาดเล็ก
สรรพคุณ :
· ดอก หรือกลีบที่เหลืออยู่ที่ผล
  - รสหวาน บำรุงโลหิตระดู แก้น้ำเหลืองเสีย แก้แสบร้อนตามผิวหนัง
  - บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท ขับระดู แก้ดีพิการ 
  - โรคผิวหนัง ฟอกโลหิต
  - ลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไขมันอุดตัน
· เกสร 
  - บำรุงโลหิต ประจำเดือนของสตรี
· เมล็ด
  - เป็นยาขับเสมหะ แก้โรคผิวหนัง ทาแก้บวม
  - ขับโลหิตประจำเดือน
  - ตำพอกหัวเหน่า แก้ปวดมดลูกหลังจากการคลอดบุตร
· น้ำมันจากเมล็ด
  - ทาแก้อัมพาต และขัดตามข้อต่างๆ
· ดอกแก่
  - ใช้แต่งสีอาหารที่ต้องการให้เป็นสีเหลือง


วิธีและปริมาณที่ใช้ :
ชาดอกคำฝอย ช่วยเสริมสุขภาพ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด โดยใช้ดอกแห้ง 2 หยิบมือ (2.5 กรัม) ชงน้ำร้อนครึ่งแก้ว ดื่มเป็นเครื่องดื่มได้สารเคมี ดอก พบ Carthamin, sapogenin, Carthamone, safflomin A, sfflor
 yellow, safrole yellowเมล็ด จะมีน้ำมัน ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวคุณค่าด้านอาหาร ในเมล็ด 
 คำฝอย มีน้ำมันมาก สารในดอกคำฝอย พบว่าแก้อาการอักเสบ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อบางตัวได้ ในประเทศจีน 
 ดอกคำฝอย เป็นยาเกี่ยวกับสตรี ตำรับยาที่ใช้รักษาสตรีที่ประจำเดือนคั่งค้างไม่เป็นปกติ หรืออาการปวด
 บวม ฟกช้ำดำเขียว มักจะใช้ดอกคำฝอยด้วยเสมอ โดยต้มน้ำแช่เหล้า หรือใช้วิธีตำพอก แต่มีข้อควรระวัง
 คือ หญิงมีครรภ์ ห้ามรับประทาน ใช้ดอกคำฝอยแก่ มาชงน้ำร้อน กรอง จะได้น้ำสีเหลืองส้ม (สาร 
 safflower yellow) ใช้แต่งสีอาหารที่:ต้องการให้เป็นสีเหลือง

ที่มา :  หนังสือสรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐  ชนิด  รวบรวมโดย เภสัชกรหญิง สุนทรี  สิงหบุตร

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย สาขาไทรน้อย

ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย สาขาไทรน้อยทุกท่าน  เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ทุท่านไดทราบถึงคุณค่าของสมุนไพรไทยอันทรงไว้ประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนบำรุงสุขภาพร่างการของคนไทย นับตั้งแต่โราณกาลจนกระทั้่งถึงทุกวันนี้ โดยประสงค์ที่จะให้ทุกท่านไดทราบถึงคุณสมบัติและสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละอย่าง รวมทั้งการนำไปใช้ประโชน์ในการรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเวปบอร์ดในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของชาวสมาชิกชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย รวมทั้งท่านผู้รู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมคนไทยได้อย่างกว้างขวาง และเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่สนใจศีกษาคุณค่าของสมุนไพรไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ทำความเข้าใจอันดีและช่วยให้ผู้ที่มีความเห็นที่ผิดเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ช่วยให้มีความรู้เข้าใจถึงการใช้สมุนไพรไทย รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่ทำการผลิตยาสมุนไพรจำหน่ายให้คำนึงถึงจรรยาบรรณในการผลิตและใช้ยาสมุนไพร ให้รู้ซึ้งและคำนึงถึงจรรยาเภสัชที่ว่า จะต้องขยันหาความรู้  ต้องรักษาความสะอาด  ต้องมีความซื่อสัตย์ ต้องมีจิตเมตตาละอายต่อบาป และต้องปรึกษาผู้รู้หากมีข้อสงสัยในตัวยาสมุนไพรนั้นๆ  ผู้ดูแลเวปไซต์นึี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชมไม่มากก๊็น้อยและหวังในความกรุณาจากผู้รู้หรือผู้ที่ใคร่จะรู้เรื่องสมุนไพรไทยได้เข้าเยี่ยมชมและฝากข้อความหรือวิชาความรู้ไว้เพื่อเผยแพร่แกอนุชนรุ่นหลังต่อไป  และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าเยึี่ยมชมและเผยแพร่ความรู้ผ่านเวปไซต์นี้ด้วย